Smith Mountain Lake

1235 State Park Rd, Huddleston, VA, USA, 24104