El Paso West/Anthony KOA

8805 N. Desert Blvd., Anthony, TX, USA, 79821