Roan Mountain

1015 Hwy 143, Roan Mountain, TN, USA, 37687