Indian Mountain

143 State Park Circle, Jellico, TN, USA, 37762