White Tank Mountains Regional Park

20304 N White Tank Mountain Road, Waddell, AZ, USA, 85355